ESENCE

Main image

Série ESENCE zahrnuje samostatné objekty a reliéfy.

Průhledný, avšak velmi tvrdý a odolný materiál se rozvíjí v prostoru směle a téměř beztížně, rozbíhá se jako vlající hedvábí. Nenese sebou tíži kamene ani kovu, jen čirou lehkost a popření gravitace. Objekty z plastů tvarovaných vysokým žárem vyprávějí o čase, který se náhle uprostřed proměny zastavil.

Transparentní, rozpohybovaný tvar soch z polykarbonátu je odvozený z vizuálních kvalit velmi jemného nanovlákna.

Sérii ESENCE dělí autorka podle druhu materiálu, se kterým pracuje a pojmenovává a řadí své objekty pod názvy Air (dutinkový transparentní polykarbonát), Stars (plný a neprůhledný polykarbonát) a Transparent (jednovrstvý transparentní polykarbonát).