Biografie

Main image

CV (PDF)

Irena Jůzová je česká sochařka, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Školu monumentální tvorby prof. Aleše Veselého vystudovala v letech (1990 – 1994) a od roku 1995 až 2006 ve stejné škole působila jako odborný asistent. Stála u zrodu legendárních pražských výstav Ženské domovy (1992, 1994) spolu se Štěpánkou Šimlovou, Veronikou Bromovou, Kateřinou Vincourovou, Markétou Othovou a Elen Řádovou.

V roce 2008 obhájila habilitaci v oboru Výtvarná umění – intermediální tvorba na Akademií výtvarných umění v Praze a byla jmenována docentkou. Během studií získala několik ateliérových cen AVU v Praze a zúčastnila se řady výstav. V roce 1992 reprezentovala Českou republiku na European Biennale of Young Artists Germinations 7 v Grenoblu ve Francii, kde obdržela cenu za interaktivní práci Stůl pro dvacet hráčů (1992). V roce 1993 byla vybrána Akademií výtvarných umění v Praze k účasti na 4 Biennale European Academies of Visual Arts v Maastrichtu.

V roce 2007 byl všemi hlasy výběrové komise schválen její projekt Kolekce Série, se kterým reprezentovala samostatně jako první umělec Českou republiku na nejvýznamnější mezinárodní přehlídce současného umění 52. la Biennale di Venezia v Itálii. Dílo Kolekce Série bylo připraveno přímo do prostoru Československého pavilonu v zahradách Giardini di Biennale. Kolekce Série se stala nepřehlédnutelnou součástí výstavní přehlídky a během předpremiérových dnů byl odbornou světovou veřejností, která v tu dobu ponejvíce navštěvovala pavilony, často vyslovován názor, že na bienále celkově pozornost upoutávají umělkyně – ženy. Irena Jůzová byla v Benátkách uváděna spolu s dalšími umělkyněmi Sophie Calle, Tracey Emin, Isa Genzken a Monika Sosnowska. Expozice z našeho pavilonu byla v zahraničí často publikována a zmiňována v tisku v průběhu celé půlroční přehlídky. Ministerstvo kultury ČR vyslovilo Národní galerii v Praze za představení projektu Ireny Jůzové a s ním spojenou úspěšnou prezentaci České republiky v zahraničí poděkování. Za realizaci tohoto projektu a úspěšnou prezentaci v zahraničí byla Národní galerii v Praze vyslovena pochvala Ministerstva kultury České republiky.

Na přelomu roku 2007 – 2008 Národní galerie v Praze uspořádala Ireně Jůzové výstavu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, kde proběhla výstava Ozvěny benátského bienále, která dala nahlédnout do vzniku dlouhodobého projektu Kolekce Série.

Irena Jůzová patří ke stipendistům podpořeným nadací Jana & Milan Jelinek Foundation. Za podpory nadace bylo interaktivní dílo Místa I. (1993) vystaveno na Media Art Biennale WRO 97 ve Wroclavi v Polsku a od roku 2006 je součástí Sbírek moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Autorka je zastoupena v řadě státních a soukromých sbírek u nás a v zahraničí mj., v Uměleckoprů­myslovém museu v Praze, Galerii moderního umění v Hradci Králové, AJG v Hluboké nad Vltavou, Galerii Klatovy Klenová, Shoes or no shoes?, Belgie.

Získala mnoho stipendií a zúčastnila se řady rezidenčních pobytů, např. Sculpture Space, INC., NY, USA, Arts Links Residencies of LBMA Video Annex, Museum of Art Long Beach, CA, USA a Cité Internationale des Arts, Paris.

V roce 2010 vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové Ireně Jůzové katalog mapující její práce v letech 2007 – 2010 s mnoha barevnými reprodukcemi a obsáhlou řadou odborných textů Milana Knížáka, Tomáše Vlčka, Lucie Šiklové, Jiřího Machalického, Lucie Jandové a Martiny Vítkové.

Se svými aktuálními díly se Irena Jůzová představila na samostatných výstavách, např. výstava Benátské plátno v roce 2012 v Interaktivní galerii Becherova vila v Karlových Varech, výstava 16599, Galerie Klatovy Klenová v roce 2011 a výstava nazvané Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato v hlavních sálech Galerie moderního umění v Hradci Králové v roce 2011 – 10.

V současné době je zapojena v Mezioborovém mezinárodním projektu ISWA propojujícím umění, vědu a technologie. V rámci nové práce – projektu All inclusive realizuje za použití unikátního nanovlákna nová díla, a připravuje rozsáhlou výstavu pro rok 2018.

Pro přehledný životopis navštivte Linkedin profil.

Zkrácené CV (PDF)