Sbírky

Main image

V roce 2011 získala Galerie moderního umění v Hradci Králové nákupem od CLAUDIE RESNER do svých sbírek dílo Chodby variant (obrazy na stěně) a darem dílo Box s iniciálou.