ALL INCLUSIVE

Main image

V sérii ALL INCLUSIVE autorka vytvořila z jemného, ale nezničitelného materiálu připomínajícící organickou pavučinu čtyři otisky své tváře a monumentální otisk svého těla. Způsob exaktní prezentace v průhledných boxech dodává otiskům spirituální charakter.

CLAUDIE RESNER uplatňuje svůj zájem o nehmatatelné materiály, jako výrazové prostředky a vydává se do rozměru 10 na mínus devátou. Otisk vlastního těla použila už ve výrazné instalaci pro bienále v italských Benátkách v roce 2007. V sérii ALL INCLUSIVE pracuje opět s osobním otiskem a futuristickým materiálem – nanovlákny.

Nanovlákno vzniká zvlákňováním polymerního roztoku pod elektrickým polem a technika vzniku se nazývá elektrospining. Nanotechnologie jsou stejně revoluční jako knihtisk. Nanotechnologie přinášejí do našeho světa nové dosud nevídané možnosti, a záleží jen na naší představivosti, kterým směrem se vydáme.

CLAUDIE RESNER začala s nanovlákny pracovat v roce 2009 a po deseti letech nyní vzniká unikátní bezmála čtyri metry dlouhé dílo.

Díla vznikla za laskavé podpory na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě textilní v kooperaci s týmem profesora RNDr. Davida Lukáše, CSc. na Katedře netkaných technologií a spolupráce s doc. Pavlem Pokorným CSc..
Nanospider je unikátní technologie, která je založena na revolučním objevu, že je možné vytvořit Taylorův kužel a následný proud hmoty nejen z vrcholu kapiláry, ale také z tenké vrstvy roztoku polymeru. Tomto způsob byl nazván elektrospining. Vynalezl ho v roce 2003 profesor Oldřich Jirsák na katedře netkaných textilií Technické univerzity v Liberci.
Čeští vědci patří k výzkumu nanovláken a nanotechnologií vůbec ke světové špičce. Například spoluprací firmy Elmarco a Technické univerzity Liberec vznikl přístroj Nanospider, který jako první umožnil produkci nanovláken v průmyslovém měřítku.