Sbírky

Main image

V roce 2020 získala za podpory MKČR Krajská Galerie výtvarných umění v Náchodě dílo Black Sapphire. Plastika byla vystavena na výstavě Jemné mosty nad neviditelnými propastmi, která se uskutečnila ve dnech 30.6.2018 – 9.9.2018 v hlavním sále bývalé jízdárny. Dílo bylo odbornou komisí schváleno k nákupu na podzim 2018. Foto@Mar­tin Polák.

V roce 2011 získala státní Galerie moderního umění v Hradci Králové nákupem do svých sbírek dílo Chodby variant (obrazy na stěně) a darem dílo Box s iniciálou ( dílo bylo součástí projektu KOLEKCE SÉRIE, kterým autorka reprezentovala Českou republiku na 52.bienále současného umění v Itálii).