Transmitter

Main image

14.9.2000 - 5.11.2000 Gallery of Modern Art in Hradec Králové, Velké náměstí 139/140, 500 03, Hradec Králové