Kruhové multifunkční plastiky s motivem diamantového řezu, pro zámecký park v Benátkách nad Jizerou

Irena Jůzová navrhla sochu, jejíž základní tvarové schéma ověřila studiemi na několika svých výstavách z letošního roku. Jedná se o konfrontaci ideálního tvaru kruhu se zalamováním hran stereometrického tělesa kombinovaného s kruhem. Tvarově čisté řešení složitého rozvrhu má mnoho důležitých korespondencí s místem, a to jak s barokní podobou restaurované zahrady, tak i s městem, do jehož existence a moderní historie patří výroba brusů. Pronikání odlišných stereometrických útvarů patří k dynamice baroka, které v této podobě mělo v Čechách své nejvýznamnější vyznění v souvislostech dějin evropské kultury. Dovedu si představit, že jedním z programů, které multifunkční plastika může poskytovat, by byl program věnovaný průnikům stereometrických těles a jejich fragmentů v pohledech na existující díla takových osobností jakým byl například Santini Aichel, v kombinaci s jejich půdorysy umožňující diváku vstoupit do světa barokních forem jako do kapitoly minulosti, která je pro nás dodnes otevřenou, inspirativní kapitolou.
Návrh plastiky považuji za dílo vhodné pro spojení místa a jeho dějin s jeho současným potenciálem. Barokní zahradu tato plastika zvýznamní a nově myšlenkově aktualizuje.

V Praze, 20. 10. 2011

Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Národní galerie v Praze a Fakulta umění a architektury, Technické univerzity v Liberci