Image to print

text do katalogu k výstavě Image to print
6. 11. – 7. 12. 2003, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Tvorba Ireny Jůzové vstupuje rovnýma nohama do světa uměleckých trendů: je velmi multimediální a užívá poznatky z oblasti techniky a nových technologií. Sahá od rozměrných instalací pro konkrétní prostor ( obsahující různé technické objekty a přístroje produkující pohyb, světlo či zvuky a nabízející interaktivní spolupráci) přes instalace pracující s výrazně taktilními materiály, jako jsou fólie nebo jemné průhledné papíry, až po video a fotografickou tvorbu. Motivace pro hledání inovativních přístupů není samoúčelná. Výsledná výtvarná podoba je silně podmíněna obsahem sdělení a osobní výpovědí, nesoucí v sobě reakci na současné sociální jevy a opírající se o psychologizující úvahy nad stavem a vývojem společnosti. Tak ji demonstruje například poslední letošní autorčina samostatná výstava „Metropolitan Mystify“. Prostřednictvím velkoformátových digitálních fotografií, videoprojekcí a zvukových instalací se zde setkávají tři různé světy: jeden předvádí estetiku současných vypulírovaných módních„ post„ interiérů, druhý ukazuje návěsné cedule s názvy několika pražských ulic, v nichž autorka strávila kus svého života, a třetí zachycuje neuklizené, hnijící a špinavé obýváky a kuchyně blíže neurčených spoluobčanů. Konečné sdělení má společného jmenovatele: polemiku s obecným, současný civilizačním emočním syndromem, formovaným úzkostným pocitem absence s určitým místem a deprimujícím pocitem rozporu mezi vlastním názorem a tím, co člověku předkládá diktát komerčního establishmentu.

Ivona Raimanová