Bb(2012) Benátský diamant

Main image

plastika do veřejného prostoru