ChV9

Main image

V průběhu roku 2011 vzniká vizualizace pro monumentální realizaci Chodba variant ChV7 (2011). Dílčí část CHV9 (2011) ve velikosti 1:1 je představena na samostatné výstavě 16599 v Galerii Klatovy/ Klenová na zámku Klenová.

(výňatek z textu Jemné mosty nad neviditelnými propastmi kurátora výstavy 16599) Irena Jůzová vede své stavby a jejich pozorování stále jasněji k cíli subjektivních reflexí a meditací toho, co je produktem civilizace, s tím, co je dané, ať historií, či geometrií, a co se nám jeví zároveň jako odcizený svět i jako námi objevovaná skutečnost. Hranu dotyků odlišných světů, které se opticky prolínají, dokládá časté uplatnění skla v jejích objektech a instalacích.

Instalace v Galerii Klatovy / Klenová je jen zdánlivě soustředěná jen na několik obrazů a předmětů. Jůzová chápala existující stavbu již od prvních úvah o realizaci výstavy na zámku Klenová jako nejdůležitější součást své expozice. Celá minimalisticky zaměřená výstava je cestou k tomuto prostoru a ke komunikaci s ním. Její vlastní díla se dostávají do role prostředníka komunikace mezi zdmi, podlahou, stropem, okny a dveřmi této svébytné, po staletí utvářené architektury a návštěvníkem. Tak jako v cestách nového románu putuje vyprávění reflexemi zdánlivě nehybného světa kolem nás, aby zachytilo napětí a chvění uvnitř nás, provádí nás také Irena Jůzová svými objekty a znaky danou architekturou, jenž těmito díly ozvláštněná se stává zrcadlem naší vlastní existence a citlivosti. prof. PhDr. Tomáš Vlček CSc

video © Petr Jedinák