BV1

Main image

BV1 je součástí instalace 16599 (velkoplošná projekce, fotografie, objekt na stěnu a objekt na zemi).

(z textu Martiny Vítkové do katalogu Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato)…V instalaci 16599 (2010) Irena Jůzová vizualizuje čas cyklický i čas lineární, který se pravidelně uzavírá. Přemýšlí o finalitě času v souvislosti s prožíváním každého okamžiku života, nahlíží do předpokládaných prostorů variant jako protikladu pomyslné osudové danosti a dává tušit existenci bran do dalších úrovní, dimenzí nebo etap pozemského bytí.

video © Petr Jedinák