CLAUDIE RESNER...

Irena Jůzová stojí za značkou CLAUDIE RESNER. V letošním roce 2024 je výročí 30 let úspěšné autorské tvorby. Značka reprezentuje exkluzivní autentická umělecká díla a bespoke realizace. Díla jsou doplněna certifikátem o pravosti a několika ochrannými prvky. Logo spolu s názvem, které jsou registrovány jako ochranné známky, Irena Jůzová vytvořila v roce 2017.

Logo vychází z autorčina díla, prostorového objektu BV1, který v grafické podobě značky je doplněn ve svém středu šikmým křížem a iniciálami jejích křestních jmen I a C spolu s iniciálami rodného jména J a rodinného jména R.

Autorka je zastoupena několika díly ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a v řadě státních galerií a soukromých sbírek v ČR.

9 DŮVODŮ

CLAUDIE RESNER mimo prodej samostatného díla participuje na individuálních bespoke realizacích do soukromého sektoru. V rámci nabídky prostorových a instalačních řešení je možné navrhnout také funerální plastiku a výstavní koncepci. Kontinuálně probíhá spolupráce se soukromými a státními galeriemi.

Zajištění odborných činností:
Rámování a adjustace uměleckých děl
Instalace a umístění uměleckého díla
3D modely
Vizualizace