REALIZACE

Main image

Návrh pomníku knihtiskaře Klaudiána v Mladé Boleslavi, listopad 2017
autoři – doc. MgA. Claudie Resner a Ing. arch. MgA Tomáš Legner

O D B O R N Ý P O S U D E K – v Praze 20.leden 2018

​Předmětem posudku je projekt pomníku Mikuláše Klaudiána,
autorů doc. MgA. Claudie Resner a ing. arch. MgA. Tomáše Legnera ​pro městskou část Na Karmeli v Mladé Boleslavi.

Hodnocení koncepce pomníku a návrhu jeho realizace:

​Hodnocení vychází ze současných reflexí a poznání vztahujících se​ k otázkám týkajícím se úlohy a možnostem umístění pomníku ve ​veřejném prostoru města a z řešení otázek vycházejících z ​​​​problematiky stavu a z úlohy historického povědomí a úrovně vzdělání ​​dnešní společnosti. ​ ​Posudek konstatuje skutečnost dokládající, že pomník může být dnes ​kontroverzním objektem pokud se jeví jako pouhá dekorace, nebo jako ​projev kulturního poučování spojeného s pocity a mechanismy ​poznání a moci. V této souvislosti, je třeba brát v úvahu, že dávání ​​​čehosi na odiv, může být dnes problematičtější než tomu bylo kdykoliv ​​dříve.

​Koncepce pomníku, který pro Mladou Boleslav připravili Claudie ​​​Resner a Tomáš Lenger je natolik jiná, že se jí netýkají uvedená ​​​nebezpečí. Kvalita návrhu je zjevná v kontextu zmíněných významů ​​​spojených s tématem pomníku. Místo jednostranného poučování a ​​​adorování osobnosti, či události minulosti je zde navrhován objekt pro​​uživatele městského prostoru k jeho vlastnímu hledání a utváření​​​poznání. Tuto koncepci umožňuje a rozvíjí skladba vizuálně ​​​​sémantických prvků a částí navrženého pomníku Mikuláše Klaudiána. ​

Pomník je rozvržen do tří částí, které jsou konfrontacemi a interakcemi minimalistických tvarů s literami textů zakomponovaných do návrhu ​pomníku. Skladba navrženého pomníku umožňuje, jak dynamický vjem ​celku půspobivého pro každého, kdo se do prostoru uvedené části ​​​města dostane, tak i každému, kdo se bude podrobněji seznamovat se ​​smysluplným textem pomníku. Vizuální, sochařské a textové části ​​​pomníku jsou zde uplatěny tvůrčím, inspirativním způsobem.

Doporučuji předložený návrh k realizaci.

​​​​​prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
Historik umění se zaměřením na moderní umění a emeritní dlouholetý ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní Galerie v Praze

Pro další postup při realizaci návrhu si dovoluji připojit tyto ​​​​poznámky:

​1) pro konečné upřesnění místa a velikosti pomníku:
Využít možnosti ​posouzení jeho makety na místě realizace.

​2) pro volbu materiálu :
Materiál by měl zdůraznit skutečnost, že pomník ​je nabídkou informací a inspirací v prostoru, že je součástí dění, že není ​zabetonovanou pravdou, ale otevřenou knihou poznání místa. Proto ​​​bych volil ne betonový blok (jedna část pomníku), ale raději blok ze ​světlo propustného betonu a písmena bych opatřil buď osvětlením, ​​​nebo světlo-absobčním povrchem, aby při setmění nebo v noci pomník ​mohl dále inspirativně působit.