52nd Venice Biennale of Art

Main image

10.6.2007 - 21.11.2007 Pavilon České a Slovenské republiky v areálu Giardini di Biennale, Venezia, Itálie,

Irena Jůzová v roce 2007 reprezentovala Českou republiku na 52. bienále současného umění (10. červen – 21. listopad 2007) v Itálii. Představila svůj projekt, nové dílo – monumentální realizaci KOLEKCE SÉRIE, kterou připravila přímo do prostoru česko – slovenského pavilonu v zahradách Giardini di Biennale v italských Benátkách.

Video Italsky Art in America / 8 pages about 52. biennale Art in America

Kunstforum International 10. červen 2007 / Tschechishe Republic / autor: red / Náhled

Vlastní výstavní pavilon Československo otevřelo roku 1926, to je pro zajímavost, o čtyři roky dříve než Spojené státy. Stavba česko – slovenského pavilonu se tak řadí mezi ty nejstarší, které na území zahrad Giardini di Biennale vznikly. Autorem je Kotěrův žák Otakar Novotný, který v zahradách vlastně vystavil čistě funkcionalistickou architekturu, jejímž jediným zdobným prvkem je monumentálně pojatý vstupní portál. Základní charakteristikou stavby je světlo. Celý čistě bílý prostor bez jakýchkoli nadbytečných článků je zastřešený skleněnými deskami, v podstatě ohromným skleněným světlíkem, který jej světlem doslova naplňuje. Výstavní pavilon je umístěn na hlavní třídě v sousedství Francie, skandinávských zemí, Velké Británie a Kanady.

La Biennale di Venezia – Benátské bienále je přes sto let jednou z nejprestižnějších kulturních přehlídek na světě. Od svého založení v roce 1895 podporuje nová umělecká vyjádření a pořádání mezinárodních akcí v současném umění. Myslet smysly – cítit myslí znělo motto pro 52. mezinárodní výstavu umění na bienále v Benátkách. Kurátor Robert Storr, který byl nominován tři roky před zahájením přehlídky a se stal prvním Američanem, který se zhostil postu uměleckého ředitele bienále.

V roce 2007 dochází ke změně ve výstavním systému v česko-slovenském pavilonu a poprvé je zde prezentován samostatně jediný umělec. V minulosti vystavovali jednou za dva roky dva umělci za Česko a Slovensko. Od roku 2007 se začínají střídat se samostatným projektem čeští a slovenští umělci ve čtyřleté periodě. 8. června 2007 proběhla v rámci samostatných vernisáží národních výstav na 52. bienále také vernisáž v česko-slovenském pavilonu. Výstavu zahájil kurátor výstavy doc.PhDr. Tomáš Vlček, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Během předpremiérových dnů byl odbornou veřejností, která v tu dobu ponejvíce navštěvovala pavilony, často vyslovován názor, že na bienále celkově pozornost upoutávají umělkyně – ženy, a že ji na sebe mezi nimi zdaleka nestrhla pouze Tracey Emin a další velké dámy současného umění. Irena Jůzová byla v Benátkách uváděna vedle Sophie Calle vystavující v sousedním francouzském pavilonu, Moniky Sosnowské z polského a Isy Genzken z německého pavilonu. Expozice z našeho pavilonu byla v zahraničí často publikována a zmiňována v tisku v průběhu celé půlroční přehlídky.

Ministerstvo kultury ČR vyslovilo Národní galerii v Praze za představení projektu Ireny Jůzové a s ním spojenou úspěšnou prezentaci České republiky v zahraničí poděkování

V roce 2006 Ministerstvo kultury ČR a Národní galerie v Praze vypsali výběrové řízení na návrh výtvarného řešení pro reprezentaci ČR na prestižní mezinárodní půlroční přehlídku 52. bienále současného umění v Benátkách v Itálii.

30. 10. 2006 se v Národní galerii v Praze sešla za přítomnosti zástupkyně MKČR Mgr. Hany Prixové – Dvorské odborná komise výběrového řízení ve složení Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie Klatovy/ Klenová, Aurel Hrabušický, Slovenská národná galeria v Bratislavě, Prof. Milan Knížák,Dr.A., generální ředitel Národní galerie v Praze, Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně, Akad. mal.Štěpánka Šimlová, umělkyně a doc. PhDr.Tomáš Vlček, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze a zhodnotila 20 řádně odevzdaných projektů.

Po důkladné diskuzi byl pro realizaci navržen a všemi hlasy schválen projekt Kolekce Série Ireny Jůzové. Komise vycházela z komplexnosti řešení projektu, jeho působivosti, spočívající v kombinaci a konfrontaci obecných a intimních aspektů života a z dokonalého technického zpracování, které umožnilo jasnou představu konečné realizace v benátském pavilonu. Hlavním kurátorem projektu pro Benátské bienále byl pověřen: doc.PhDr. Tomáš Vlček, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze, Na vzniku realizace pro česko – slovenský pavilon byl sestaven realizační tým. Koordinátorkou projektu byla Mgr. Lucie Šiklová.

Projekt Kolekce Série podpořilo MKČR, MKSR, České centrum v Římě, Slovenské centrum v Římě, Národní galerie v Praze, Slovenská národná galéria v Bratislavě a Model Obaly a.s. v Nymburce spolu s dalšími firmami, které se na náročné realizaci podíleli.

Po ukončení 52. bienále v Benátkách Národní galerie v Praze uspořádala na přelomu roku 2007 a 2008 Ireně Jůzové výstavu Ozvěny benátského bienále v respiriu mezaninu Veletržního paláce v Praze. Výstava nebyla čistou reprízou projektu zrealizovaného v úzké vazbě na architekturu česko – slovenského pavilonu, ale představila částečnou transpozici projektu do jiné funkcionalistické architektury Veletržního paláce a dala nahlédnout jak taková Kolekce Série vzniká v čase.

Dílo Kolekce Série bylo v souvislosti s připomenutím výstavy 52. bienále představeno na výstavách Ozvěny bienále v Benátkách, České centrum v Bratislavě a Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou v roce 2008. Na výstavách Autoportrét v českém umění 20. a 21. století – výběr, Galerie moderního umění v Hradci Králové a Kůže, Galerie V Kapli v Bruntále v roce 2009. Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato, Galerie moderního umění v Hradci Králové a 16599, Galerie Klatovy Klenová v letech 2010 – 2011.